RSS

Monthly Archives: กันยายน 2011

การติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 7.6 ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งคาดการณ์ว่าหากยังไม่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 17 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 การป้องกันโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ มีการศึกษาวิจัยพบว่าประมาณร้อยละ 40 ของโรคมะเร็งทั้งหมดเชื่อว่าสามารถป้องกันได้1 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และสหภาพต่อต้านโรคมะเร็งระหว่างประเทศ (International Union Against Cancer, UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยมีองค์กรกว่า 300 องค์กรใน 100 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง โดยในแต่ละปี UICC จะมีการกำหนดหัวข้อในการรณรงค์ที่แตกต่างกันออกไป และในปี พ.ศ. 2553 นี้มีสโลแกนว่า “cancer can be prevented too” 2 หรือ “มะเร็งป้องกันได้” โดยจะเน้นความสำคัญไปที่การป้องกันโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ (preventing cancer caused by infections) เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งโรคมะเร็งเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งบางชนิดสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน นอกจากไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งดังกล่าวแล้ว ในประเทศไทยยังพบว่าแบคทีเรียและพยาธิก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งจะกล่าวสรุปต่อไปในบทความนี้

Human Papillomavirus (HPV) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดต่อได้ โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์สตรีและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากในสตรีไทย โดยพบว่าหลังจากเป็นโรคนี้ผู้ป่วยจะเสียชีวิต

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
1 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

วัคซีนมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามในผู้ชาย โดยทั่วโลกพบผู้ป่วยรายใหม่ 543,000 รายต่อปี และส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป1 สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในอัตรา 5.5 ต่อประชากร 100,000 โดยพบสูงเป็นอันดับสี่ของโรคมะเร็งในผู้ชาย อุบัติการณ์เกิดต่ำในผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี และสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป2 อายุจึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ เชื้อชาติ และประวัติครอบครัวก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนั้นอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัว (saturated fat) ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนสารอาหารขนาดเล็ก (micronutrient) เช่น ไวตามิน เอ, อี และดี, ซีลีเนียม, ไลโคปีน และแคลเซี่ยมนั้นพบว่าอาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้1

Read the rest of this entry »

 
3 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , ,

นาโนเทคโนโลยีกับการรักษาโรคมะเร็ง

การใช้นาโนเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยหรือพัฒนาเทคนิค ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อการวิจัยในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจและพยายาม

Read the rest of this entry »

 
4 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (Cancer Stem Cells)

ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งที่ยอมรับกันทั่วไปคือสมมุติฐานของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (cancer stem cells hypothesis) ซึ่งมีมาเกือบ 50 ปีแล้วโดยกล่าวไว้ว่า เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ดี (bad seeds) ที่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ความรุนแรงและการดื้อต่อการรักษาในเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ จึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาหากลวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยมุ่งไปที่การฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรค

ในช่วงระยะ 50 ปีที่ผ่านมามีการศึกษาจำนวนมากที่พยายามค้นหาเซลล์ต้นกำเนิดในมะเร็งชนิดต่างๆ ได้แก่ มะเร็งของสมอง เต้านม และลำไส้1 และเมื่อเร็วๆนี้มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มพบว่า การเกิดความรุนแรงของมะเร็งนั้นไม่ได้เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเพียงอย่างเดียว2,3

กลุ่มผู้บุกเบิกการศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้กำหนด

Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

วันมะเร็งโลก ปี 2554 มุ่งเน้นเรื่อง “มะเร็งป้องกันได้”

           

                  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก  จากการที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Unionfor International Cancer Control, UICC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้กำหนดให้มีวันมะเร็งโลกขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักและวิธีปฏิบัติที่สามารถลดโอกาสเสี่ยง

Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

Question

Question

1. เราสามารถ upload e-book ที่สร้างด้วยโปรแกรม FlashPageFlipFreeVersion ใน blog wordpress ได้หรือไม่ และไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ

2. ในการใช้ wordpress จำเป็นต้องเลือกเปิดจาก web browser ตระกูลใด (เพื่อให้ระบบทำงานได้รวดเร็ว)
     2.1 Internet Explorer
     2.2 Google Chrome
     2.3 Fire Fox 

3. ต้องการให้ google เห็น blog ของเราต้องทำอย่างไรค่ะ

4. ใน blog wordpress จำเป็นต้องลงเฉพาะเรื่องวิชาการ หรือเปล่าค่ะ ลงเรื่องทั่วไปได้ไหม

5. คนส่วนใหญ่ที่จะรู้จัก blog wordpress จะเป็นกลุ่มไหนค่ะ
5.1 แพทย์ พยาบาล
5.2 อาจารย์ นักศึกษา
5.3 นักวิจัย นักวิทยาศาตร์
5.4 ทุกกลุ่มที่เข้ามาหาใน google

6. การใส่รหัสเรื่องของเรา จะให้คนอื่นดูต้องให้เขาถามรหัสจากไหนค่ะ

7. การเรียงลำดับเรื่องที่ลงจะเรียงตามวันที่เราลงเสมอไปไหมค่ะ ถ้าเราต้องการเรียงเองจะได้ไหมค่ะ

8. การ Run วันที่ปัจจุบันในปฏิทิน จะทำได้หรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อปฏิทินเป็นตารางกิจกรรมได้หรือไม่

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 10, 2011 in FAQ

 

ป้ายกำกับ:

การแปลงยีนในไวรัสเพื่อใช้พิชิตโรคมะเร็ง

               สมัยก่อนเชื่อกันว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ เพียงแต่มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเนื้องอกแล้วมีการกลายเป็นเนื้อร้ายในภายหลัง หรือบางครั้งอาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือเป็นแผลเรื้อรัง รักษาไม่หาย ก็อาจทำให้กลายเป็นมะเร็งได้ แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาของโรคมะเร็งได้แล้วว่า เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน เนื่องจากมีส่วนประกอบของยีนบางส่วนขาดหายไป หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือยีนมีการสร้างโปรตีนซึ่งเป็นผลิตผลที่เกิดจากการทำงานของยีนนั้นมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาในที่สุด1 การตรวจหายีนที่มีความผิดปกติก่อนทำการรักษานั้นมีความจำเป็นมาก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความผิดปกติของยีนที่แตกต่างกัน การรักษาด้วยยาใหม่ๆที่เรียกกันว่า การรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) ซึ่งหากสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ความหวังที่จะรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ก็มีความหวังมากขึ้น ซึ่งหลักการรักษาด้วยยีนนั้นเป็นแบบตรงไปตรงมาคือ ยีนที่แข็งแรงและสมบูรณ์จะถูกใส่เข้าไปในเซลล์ เพื่อแก้ไขยีนที่ทำงานบกพร่องให้ดีขึ้นได้ในที่สุด

ที่มา: http://infectioncontrolsociety.org

                จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นพบว่า การผนวกโปรตีนบางชนิดเข้าไปกับเชื้อไวรัสนั้น สามารถทำให้ไวรัสจดจำสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ (unique markers) ของเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นเชื้อไวรัสที่ผ่านการดัดแปลงจึงสามารถส่งผ่าน

Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 9, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , ,