RSS

การแปลงยีนในไวรัสเพื่อใช้พิชิตโรคมะเร็ง

09 ก.ย.

               สมัยก่อนเชื่อกันว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ เพียงแต่มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเนื้องอกแล้วมีการกลายเป็นเนื้อร้ายในภายหลัง หรือบางครั้งอาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือเป็นแผลเรื้อรัง รักษาไม่หาย ก็อาจทำให้กลายเป็นมะเร็งได้ แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาของโรคมะเร็งได้แล้วว่า เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน เนื่องจากมีส่วนประกอบของยีนบางส่วนขาดหายไป หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือยีนมีการสร้างโปรตีนซึ่งเป็นผลิตผลที่เกิดจากการทำงานของยีนนั้นมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาในที่สุด1 การตรวจหายีนที่มีความผิดปกติก่อนทำการรักษานั้นมีความจำเป็นมาก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความผิดปกติของยีนที่แตกต่างกัน การรักษาด้วยยาใหม่ๆที่เรียกกันว่า การรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) ซึ่งหากสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ความหวังที่จะรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ก็มีความหวังมากขึ้น ซึ่งหลักการรักษาด้วยยีนนั้นเป็นแบบตรงไปตรงมาคือ ยีนที่แข็งแรงและสมบูรณ์จะถูกใส่เข้าไปในเซลล์ เพื่อแก้ไขยีนที่ทำงานบกพร่องให้ดีขึ้นได้ในที่สุด

ที่มา: http://infectioncontrolsociety.org

                จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นพบว่า การผนวกโปรตีนบางชนิดเข้าไปกับเชื้อไวรัสนั้น สามารถทำให้ไวรัสจดจำสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ (unique markers) ของเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นเชื้อไวรัสที่ผ่านการดัดแปลงจึงสามารถส่งผ่าน

ยีนบำบัด (gene therapy) ไปยังเซลล์มะเร็งนั้นได้2 นอกจากนี้ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการใช้ไวรัสไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ ในขณะที่การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีอื่นทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาของ Chester และคณะ3 ซึ่งทำการศึกษาในระดับเซลล์โดยการนำเชื้อไวรัสมาทดลองกับเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ พบว่า เชื้อไวรัสสามารถจดจำเซลล์มะเร็งได้ และสามารถส่งผ่านยีนไปยังเซลล์เหล่านั้น ซึ่งยีนที่ถูกส่งผ่านนั้นสามารถเป็นได้ทั้งยีนที่จะไปทำให้เซลล์มะเร็งมีความอ่อนไหวต่อยารักษามากขึ้น (suicide gene) และเปลี่ยนยีนในเซลล์ที่ทำให้เซลล์กลายเป็นมะเร็งไปเป็นยีนชนิดอื่นแทน ของจากนั้นทีมนักวิจัยด้านจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันแห่งมหาวิทยาลัย Penn State Collage of Medicine, Pennsylvania ได้ทำการศึกษาเชื้อไวรัสที่เรียกว่า adeno-associated virus type 2 (AAV-2) ซึ่งเป็นไวรัสขนาดเล็กที่ไม่สามารถแบ่งตัวเองได้ ต้องอาศัยไวรัสชนิดอื่นช่วย ดังนั้นการทำงานของไวรัสชนิดนี้คือ การทำให้เซลล์มะเร็งติดเชื้อ AAV-2 ซึ่งต่อมาเซลล์มะเร็งที่ติดเชื้อดังกล่าวจะตายในที่สุด4 ปัจจุบันยังมีผู้สนใจศึกษาเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยการใช้เป็น gene therapy vector เพื่อช่วยในการทำลายเซลล์มะเร็ง

เอกสารอ้างอิง

1        ยีนบำบัด เทคโนโลยีรักษามะเร็ง. Available at: http://www.nationejobs.com/content/worklife/afterwork/template.php?conno=698. Accessed June 21, 2011.

2        Modified viruses ‘attack cancer’ Available at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/west_yorkshire/8639505.stm. Accessed June 21, 2011.

3        Chester JD, Kennedy W, Hall GD, Selby PJ, Knowles MA. Adenovirus-mediated gene therapy for bladder cancer: efficient gene delivery to normal and malignant human urothelial cells in vitro and ex vivo. Gene Therapy 2003;10:172–9.

4        Common virus ‘kills cancer’. Available at: http://edition.cnn.com/2005/HEALTH/06/22/cancer.virus/index.html. Accessed June 21, 2011.

บรรณาธิการ

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 9, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: