RSS

นาโนเทคโนโลยีกับการรักษาโรคมะเร็ง

11 ก.ย.

การใช้นาโนเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยหรือพัฒนาเทคนิค ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อการวิจัยในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจและพยายาม

ศึกษาพัฒนางานด้านนี้อย่างจริงจัง ซึ่งในบทบรรณาธิการฉบับนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างงานวิจัยที่ได้พัฒนาการใช้วิธีนาโนเทคโนโลยีในการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาในสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง มีเพียงส่วนน้อยที่ลงสู่ปรีคลินิกและคลินิก

การรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted chemotherapy) โดยการส่ง tumor necrosis factor (NTF) ซึ่งเป็นสารที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งไปยังก้อนมะเร็งด้วยการนำ NTF เกาะกับอนุภาคนาโนที่เป็นทอง (gold nanoparticle) แล้วจับกับ thiol-derivatized polyethylene glycol (PEG-THIOL) ซึ่งจะช่วยซ่อน NTF ที่เกาะกับอนุภาคนาโนให้ปลอดภัยจากการโจมตีของระบบอิมมูน อนุภาคนาโนที่หุ้ม NTF จะไปสะสมที่ก้อนมะเร็ง แต่จะไม่พบในบริเวณอื่นของร่างกาย จึงไม่ทำลายเซลล์ปกติ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาการใช้ NTF จับกับยาเคมีร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา1-3

Hazle JD และคณะได้เริ่มพัฒนากระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนขนาดเล็กที่เรียกว่า “เปลือกนาโน” (nanoshells) โดยเปลือกนาโนนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเปลือกนอกของยาแคปซูล ภายในบรรจุตัวยาหรือแอนติบอดี โดยอนุภาคภายในประกอบด้วยแกนที่ทำจากซิลิกาและมีเปลือกทำจากทองคำ หลังจากนั้นเปลือกนาโนที่บรรจุตัวยาจะเข้าสู่กระแสโลหิตเพื่อเดินทางสู่เซลล์มะเร็งเป้าหมายด้วยตัวนำที่ติดอยู่เปลือกด้านนอก เมื่อถึงเป้าหมายแพทย์จะฉายรังสีอินฟาเรดเพื่อไปกระตุ้นเปลือกนาโนให้ดูดกลืนแสงและเปลี่ยนรูปเป็นความร้อนไปทำลายเซลล์มะเร็ง นอกจากนั้นตัวยาที่อยู่ภายในเปลือกนาโนจะถูกขับออกสู่เซลล์มะเร็งรอบๆได้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งข้อดีของการใช้เปลือกนาโนที่เหนือกว่าเคมีบำบัดคือ มีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากกว่า และการใช้ทองคำมีข้อดีคือ มีความเป็นพิษต่ำ และทำให้เปลือกนาโนนำความร้อนได้ดี ไวต่อการกระตุ้นด้วยแสงอินฟาเรด จึงใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ดี4

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ Georgia Technology Institute ได้พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็ก (magnetic nanoparticle) อนุภาคนาโนนี้จะจับกับเซลล์มะเร็งที่อยู่ในกระแสโลหิต แล้วกำจัดให้ออกจากร่างกายก่อนที่จะไปก่อให้เกิดเป็นมะเร็งก้อนใหม่ ซึ่งวิธีการนี้พบว่าใช้ได้ผลในหนูทดลอง และยังได้ทดสอบในเซลล์มะเร็งของคนด้วย5-7

นอกจากงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วยังมีการศึกษาค้นคว้าอีกจำนวนมากเกี่ยวกับการใช้นาโนเทคโนโลยีในการกำจัดเซลล์มะเร็ง เช่น การใช้อนุภาคนาโนที่บรรจุสารกระตุ้นการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกัน8,9 การใส่ gold nanoparticle เข้าไปในเซลล์มะเร็ง แล้วกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้เกิดความร้อนไปทำลายเซลล์มะเร็ง10,11 การใช้อนุภาคนาโนขนถ่าย platinum ไปฆ่าเซลล์มะเร็ง12 จากผลการวิจัยต่างๆที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการใช้นาโนเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยมีผลต่อเซลล์ปกติน้อยมากซึ่งต่างจากวิธีเคมีบำบัดและรังสีรักษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่ฆ่าทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ทำให้มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยมาก ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า นาโนเทคโนโลยีจะเป็นหนทางนำไปสู่การพิชิตโรคร้ายนี้ได้ในอีก 10 ปี ข้างหน้า

เอกสารอ้างอิง 

 1. Goel R, Shah N, Visaria R, Paciotti GF, Bischof JC. Biodistribution of TNF-alpha-coated gold nanoparticles in an in vivo model system. Nanomedicine (Lond) 2009;4:401-10.
 2. Powell AC, Paciotti GF, Libutti SK. Colloidal gold: a novel nanoparticle for targeted cancer therapeutics. Methods Mol Biol 2010;624:375-84.
 3. Libutti SK, Paciotti GF, Byrnes AA, Alexander HR, Gannon WE Jr, Walker M, et al. Phase I and Pharmacokinetic Studies of CYT-6091, a Novel PEGylated Colloidal Gold-rhTNF Nanomedicine. Clin Cancer Res 2010 Sep 27.
 4. Elliott AM, Shetty AM, Wang J, Hazle JD, Jason Stafford R. Use of gold nanoshells to constrain and enhance laser thermal therapy of metastatic liver tumours. Int J Hyperthermia 2010;26:434-40.
 5. Stafford RJ, Shetty A, Elliott AM, Klumpp SA, McNichols RJ, Gowda A, et al. Magnetic resonance guided, focal laser induced interstitial thermal therapy in a canine prostate model. J Urol. 2010;184:1514-20.
 6. Scarberry KE, Dickerson EB, Zhang ZJ, Benigno BB, McDonald JF. Selective removal of ovarian cancer cells from human ascites fluid using magnetic nanoparticles. Nanomedicine. 2010;6:399-408.
 7. Scarberry KE, Dickerson EB, McDonald JF, Zhang ZJ. Magnetic nanoparticle-peptide conjugates for in vitro and in vivo targeting and extraction of cancer cells. J Am Chem Soc. 2008;130:10258-62.
 8. Speiser DE, Schwarz K, Baumgaertner P, Manolova V, Devevre E, Sterry W, et al. Memory and effector CD8 T-cell responses after nanoparticle vaccination of melanoma patients. J Immunother. 2010;33:848-58.
 9. Dominguez AL, Lustgarten J. Targeting the tumor microenvironment with anti-neu/anti-CD40 conjugated nanoparticles for the induction of antitumor immune responses. Vaccine. 2010;28:1383-90.
 10. Hleb EY, Hafner JH, Myers JN, Hanna EY, Rostro BC, Zhdanok SA, et al. LANTCET: elimination of solid tumor cells with photothermal bubbles generated around clusters of gold nanoparticles. Nanomedicine (Lond) 2008;3:647-67.
 11. Lapotko D. Therapy with gold nanoparticles and lasers: what really kills the cells? Nanomedicine (Lond). 2009;4:253-6.
 12. Dhar S, Daniel WL, Giljohann DA, Mirkin CA, Lippard SJ. Polyvalent oligonucleotide gold nanoparticle conjugates as delivery vehicles for platinum(IV) warheads. J Am Chem Soc 2009;131:14652–3.
บรรณาธิการ
Advertisements
 
4 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

4 responses to “นาโนเทคโนโลยีกับการรักษาโรคมะเร็ง

 1. chailaert

  กันยายน 13, 2011 at 11:03 am

  นาโนเทคโนโลยีคืออะไรค่ะ

   
  • thaicancerj

   กันยายน 13, 2011 at 11:29 am

   เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับ 10 ยกกำลัง -9 ค่ะ มีประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะทางการแพทย์ค่ะ

    
 2. yppyu

  กันยายน 13, 2011 at 11:03 am

  ค่วใช้จ่ายแพงไหม

   
  • thaicancerj

   กันยายน 13, 2011 at 11:30 am

   ปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ค่ะ แต่ในอนาคตถ้าคิดค้นสำเร็จจะเป็นประโยชน์มากๆค่ะ

    

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: