RSS

วันมะเร็งโลก ปี 2554 มุ่งเน้นเรื่อง “มะเร็งป้องกันได้”

11 ก.ย.

           

                  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก  จากการที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Unionfor International Cancer Control, UICC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้กำหนดให้มีวันมะเร็งโลกขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักและวิธีปฏิบัติที่สามารถลดโอกาสเสี่ยง

ของการเป็นมะเร็ง และในปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญเพราะสหประชาชาติจะจัดให้มีการประชุมสุดยอด (UN summit) ว่าด้วยเรื่องโรคไม่ติดต่อซึ่งหมายถึงโรคมะเร็งด้วย การประชุมจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2554 ด้วยตระหนักดีว่าปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นทั่วโลก1

              องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะมีประชากรราว 84 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในระหว่างปี พ.ศ. 2548-25582 หากทุกประเทศยังไม่มีมาตรการการป้องกันโรคและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง  สำหรับประเทศไทยมะเร็งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง โดยปี 2551 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 70,334 ราย เป็นเพศชาย 35,484 ราย และเพศหญิง 34,850 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในผู้ชายเป็นมะเร็งตับมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งปอด ซึ่งเป็นมะเร็งที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเน้นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก ส่วนผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก3 โดยมะเร็งทั้งสองชนิดนี้สามารถตรวจพบในระยะเริ่มแรกและรักษาให้หายขาดได้

                    ถึงแม้มะเร็งจะเป็นโรคร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ข้อมูลที่ควรทราบคือ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ และ 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งสามารถตรวจพบในระยะเริ่มแรกและรักษาให้หายขาดได้3 ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะการมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรค จึงถือเป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจ องค์การอนามัยโลกยังได้แนะนำให้ทุกประเทศพัฒนาโครงการระดับชาติเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและวิธีการป้องกันโรคมะเร็ง

                    หัวข้อที่ UICC ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ในปีนี้คือ มะเร็งป้องกันได้ “Cancer can be prevented” และได้ให้แนวทางการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันโรคดังนี้ 1) การงดสูบบุหรี่ 2) การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 3) การดื่มสุราให้น้อยลง 4) การออกกำลังกายเป็นประจำ 5) การป้องกันการติดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 6) การถูกแดดน้อยลง 7) การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่ำถึงปานกลาง (low-middle income countries) ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลกพบได้ในประเทศเหล่านี้และสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งของประชาชนในกลุ่มนี้เกิดจากการสูบบุหรี่ การติดเชื้อ และการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ4,5

เอกสารอ้างอิง

1   Jemal A, Center MM, DeSantis C, Ward EM. Global patterns of cancer incidence and mortality rates  and trends. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010;19:1893-1907.

2   Globocan. 2008. Available at: http://www.iarc.fr/ AccessedJanuary 13, 2010.

3   World Health Organization. 2006. Available at: http://un.by/en/who/news/world/2006/06-02-06-02.html AccessedJanuary 13, 2010.

4   Jha P, Ranson MK, Nguyen SN, Yach D. Estimates of global and regional smoking prevalence in 1995, by age and sex. Am J Public Health 2002;92:1002-6.

5   Pisani P, Parkin DM, Munoz N, Ferlay J. Cancer and infection: estimates of the attributable fraction in 1990. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev 1997;6:387-400.

บรรณาธิการ

ที่มา: วารสารโรคมะเร็งปีที่ 31 ฉบับที่ 1

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: