RSS

ภาวะโรคอ้วนกับการเกิดโรคมะเร็ง

24 เม.ย.

จากการสำรวจพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อัตราการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประชากรที่มีภาวะโรคอ้วนก็กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ภาวะโรคอ้วนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงกำลังเป็นที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง1

ข้อมูลจากองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) พบว่าภาวะโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ร้อยละ 11 มะเร็งเต้านมในหญิงหมดประจำเดือนร้อยละ 9 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกร้อยละ 39 มะเร็งที่ไตร้อยละ 25 และมะเร็งหลอดอาหารร้อยละ 372  นอกจากนั้นยังมีข้อมูลพบว่าภาวะโรคอ้วนเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งของตับ ตับอ่อน non-Hodgkin’s lymphoma, myeloma และมะเร็งต่อมลูกหมาก3,4 โดยประมาณการณ์ว่าร้อยละ 20 ของโรคมะเร็งทั้งหมดเกิดจากภาวะโรคอ้วน5

ดังนั้นการป้องกันการมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้

 

http://thailand.digitaljournals.org/index.php/TCJ

Advertisements
 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: