RSS

Category Archives: บทบรรณาธิการ

วัคซีนมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามในผู้ชาย โดยทั่วโลกพบผู้ป่วยรายใหม่ 543,000 รายต่อปี และส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป1 สำหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในอัตรา 5.5 ต่อประชากร 100,000 โดยพบสูงเป็นอันดับสี่ของโรคมะเร็งในผู้ชาย อุบัติการณ์เกิดต่ำในผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี และสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป2 อายุจึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ เชื้อชาติ และประวัติครอบครัวก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนั้นอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัว (saturated fat) ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนสารอาหารขนาดเล็ก (micronutrient) เช่น ไวตามิน เอ, อี และดี, ซีลีเนียม, ไลโคปีน และแคลเซี่ยมนั้นพบว่าอาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้1

Read the rest of this entry »

Advertisements
 
3 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , ,

นาโนเทคโนโลยีกับการรักษาโรคมะเร็ง

การใช้นาโนเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยหรือพัฒนาเทคนิค ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อการวิจัยในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจและพยายาม

Read the rest of this entry »

 
4 ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (Cancer Stem Cells)

ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งที่ยอมรับกันทั่วไปคือสมมุติฐานของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง (cancer stem cells hypothesis) ซึ่งมีมาเกือบ 50 ปีแล้วโดยกล่าวไว้ว่า เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ดี (bad seeds) ที่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ความรุนแรงและการดื้อต่อการรักษาในเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ จึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาหากลวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยมุ่งไปที่การฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งในผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรค

ในช่วงระยะ 50 ปีที่ผ่านมามีการศึกษาจำนวนมากที่พยายามค้นหาเซลล์ต้นกำเนิดในมะเร็งชนิดต่างๆ ได้แก่ มะเร็งของสมอง เต้านม และลำไส้1 และเมื่อเร็วๆนี้มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มพบว่า การเกิดความรุนแรงของมะเร็งนั้นไม่ได้เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเพียงอย่างเดียว2,3

กลุ่มผู้บุกเบิกการศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้กำหนด

Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

วันมะเร็งโลก ปี 2554 มุ่งเน้นเรื่อง “มะเร็งป้องกันได้”

           

                  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก  จากการที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Unionfor International Cancer Control, UICC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้กำหนดให้มีวันมะเร็งโลกขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักและวิธีปฏิบัติที่สามารถลดโอกาสเสี่ยง

Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 11, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

การแปลงยีนในไวรัสเพื่อใช้พิชิตโรคมะเร็ง

               สมัยก่อนเชื่อกันว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ เพียงแต่มีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเนื้องอกแล้วมีการกลายเป็นเนื้อร้ายในภายหลัง หรือบางครั้งอาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือเป็นแผลเรื้อรัง รักษาไม่หาย ก็อาจทำให้กลายเป็นมะเร็งได้ แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาของโรคมะเร็งได้แล้วว่า เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน เนื่องจากมีส่วนประกอบของยีนบางส่วนขาดหายไป หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือยีนมีการสร้างโปรตีนซึ่งเป็นผลิตผลที่เกิดจากการทำงานของยีนนั้นมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาในที่สุด1 การตรวจหายีนที่มีความผิดปกติก่อนทำการรักษานั้นมีความจำเป็นมาก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความผิดปกติของยีนที่แตกต่างกัน การรักษาด้วยยาใหม่ๆที่เรียกกันว่า การรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) ซึ่งหากสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ความหวังที่จะรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ก็มีความหวังมากขึ้น ซึ่งหลักการรักษาด้วยยีนนั้นเป็นแบบตรงไปตรงมาคือ ยีนที่แข็งแรงและสมบูรณ์จะถูกใส่เข้าไปในเซลล์ เพื่อแก้ไขยีนที่ทำงานบกพร่องให้ดีขึ้นได้ในที่สุด

ที่มา: http://infectioncontrolsociety.org

                จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นพบว่า การผนวกโปรตีนบางชนิดเข้าไปกับเชื้อไวรัสนั้น สามารถทำให้ไวรัสจดจำสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ (unique markers) ของเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นเชื้อไวรัสที่ผ่านการดัดแปลงจึงสามารถส่งผ่าน

Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 9, 2011 in บทบรรณาธิการ

 

ป้ายกำกับ: , ,